Ljanskollen leir, Oslo

Fra KrigsKart.no

Antall fanger 350-600. Formål: diverse arbeider. Operativ: 1943-1945. Leiren var en underleir av Grini fangeleir og ble etablert da anleggsområdet lå såpass langt fra Grini. Innenfor piggtråden bestod leiren av fem fangebrakker samt bygninger som rommet kjøkken og vaskerom. Utenfor gjerdet lå et bygg for kjøkken og kontor, et for vaktmannskaper og et med vaktstue - samt vakttårn. Også italienske, polske, franske og russiske fanger var tilknyttet leiren og anleggsarbeidet. De utenlandske bodde i brakker der det nå er parkeringsplass. I tillegg hadde tyskerne en vaktstyrke på 60 mann. På det meste var det 350 fanger i arbeid på anlegget, herunder de utenlandske fangene. Tilsammen var mellom 500 og 600 norske politiske fanger var innom i løpet av de månedene den eksisterte. (kilde: Lokalhistoriewiki) Se i Kartet