Åkebergveien kretsfengsel, Oslo

Fra KrigsKart.no

Under okkupasjonen brukte Statspolitiet fengselet til sine fanger, da politiets fengselslokaler i Møllergata 19 ofte ikke hadde kapasitet til å ta imot flere. Se i Kartet