Åstveitvågen marinebase, Bergen

Fra KrigsKart.no

Åstveitvågen marinebase ble hovedkvarteret for 51. Vorposten Flottille og 5. Küsten Sicherungs Verband flyttet til området der Eidsvåg skole lokaliseres i dag. Trolig ble hoveddelen av den tyskbygde bygningsmassen revet i 1948-49 for å gi plass til Eidsvåg skole, som med sitt første utbyggingstrinn sto ferdig i 1952. Se i Kartet