Ørland, Dampskip

Fra KrigsKart.no

Dampskipet Ørland ble som så mange andre skip under den andre verdenskrig et offer for flyangrep. Den 23. april 1940 hadde skipet tatt ly i Bløbukta i Midsund etter flyangrep dagen før, men tyskerne hadde ikke så langt klart å senke Ørland. Mannskapet hadde forlatt skipet, og på morgenen den 23. april dukket tyske fly opp igjen. Til tross for hyppige angrep mot skipet, klarte ikke tyskerne å senke skipet før sent på ettermiddagen. Ørland fikk da en fulltreffer fra de tyske flyene og sank raskt. Året etter var det dykkere nede på vraket og berget noe inventar og deler av lasten, men skipet fikk ligge i fred. Idag hviler Ørland på en dybde av femti til sekstiåtte meters dyp i Bløbukta utenfor Midsund. Se i Kartet