Ørsta(Saltre) Fangeleir, Ørsta

Fra KrigsKart.no

Antall fanger 60. Formål: ukjent. Operativ: 1945. Posisjon er usikker. Se i Kartet