Øverås Fangeleir, Vestnes

Fra KrigsKart.no

Antall fanger 30. Formål: Befestninger, leirarbeid, vedhogst. Operativ: ukjent. Posisjon er usikker. Se i Kartet