Øvstun Leir, Bergen

Fra KrigsKart.no

Leiren bestod av ca. 30 brakker, samt div. rekvirerte norske boliger. Anslått forlegningskapasitet var for 1500 soldater. Objektene er spredd over et større område, fra Øvsttunvegen nr. 42 til Øvsttunvegen 25. Se i Kartet