Achilles, Dampskip

Fra KrigsKart.no

Dampskipet Achilles ble bygget i Bremen i 1922, og gjorde tjeneste i farvannene rundt Europa frem til utbruddet av den andre verdenskrig. I 1940 ble Achilles rekvirert av det tyske Kriegsmarine, og gjorde tjeneste med transport av krigsmateriell. Den 31. desember 1944 lå Achilles for anker i Flekkefjord havn med en last av ammunisjon, da Britiske fly fra skvadronene 143,235 og 248 fra RAF angrep byen og skipene som lå i havna. I havnen lå også de tyske skipene Palermo og Wally Faulbaum, og under angrepet sank også Palermo, mens Wally Faulbaum ble skadet av ild fra de Britiske flyene. Etter den andre verdenskrig ble det berget på vraket av Achilles, men lasten fikk hovedsaklig ligge ifred. I 1948 ble også vraket av Palermo hevet og satt under Norsk flagg med navnet Nina. Idag hviler vraket av Achilles på grunt vann snaue 50 meter fra land rett utenfor hovedkaien i Flekkefjord havn. Se i Kartet