Adolf Hitler i Norge

Fra KrigsKart.no

Tekst fra Arvkivverket: At Adolf Hitler besøkte Norge er ingen hemmelighet i visse kretser, men ingen har skrevet om besøket og det er lite vi vet om det. Foreløpig er det funnet usedvanlig lite arkivmateriale som nevner besøket i 1934 og vi kan bare håpe på at mer dukker opp etter hvert. Det meste av arkivmaterialet som omtaler visitten ligger i Statsarkivet i Bergen og i Hordaland Fylkesarkiv, men igjen må det understrekes at det er frustrerende lite. Besøket kan ha hatt store konsekvenser og begivenhetene rundt det er omstridt blant historikere. Deutschland ble tatt offisielt i bruk 1. april 1933 og den første skipssjefen var Hermann von Fischel. Skipets jomfrutur gikk til vest-Norge, til Sognefjorden mot slutten av mai 1933. Det var ikke uvanlig at utenlandske krigsskip besøkte Norge, på samme måte som turistskip hadde Norge på programmet. I mer enn 150 år hadde Vestlandet sett krigsskip fra mange nasjoner i fjordene, og fra 1889 hadde spesielt Vestlandet vært et yndet sted for tyske skip. Keiser Wilhelm elsket Norge og flere av mannskapene og offiserene om bord Deutschland hadde vært i Norge med Hohenzolleren før første verdenskrig. Britiske, franske, nederlandske og tyske krigsskip gjestet Vest-Norge i 1933-1934. Alle måtte ha tillatelse fra det Norske Forsvarsdepartement som så sendt melding til de lokale embetskontorene på Vestlandet, de militære, Fylkesmennene og Overloskontoret. Som regel var besøkene regnet som ”ikke offisielle” og i arkivene finner vi som oftest bare meldinger om at skipene skal anløpe de og de steder. Det var med stor begeistring Deutschland seilte innover Sognefjorden. Skipet hadde en besetning på mer enn 600 og kunne seile med en fart på ca. 26 knop. Det hadde bl.a. seks 28cm. kanoner og åtte torpedorør. Deutschland hadde fått lov å anløpe Balestrand mellom 24. – 29. mai 1933, midt i blomstringstiden for frukttrærne. Skipet seilte tett inn til Fridtjofstatuen før den ankret opp ved Balestrand klokken åtte om kvelden 24. mai.. Det var ikke bare marinepersonell om bord, men mer enn 100 sivilister, folk som hadde vært med på byggingen og utrustningen av skipet. Det sies at de var glade for å få fast grunn under føttene. Balestrand ble sett på som en idyllisk landsby, malerisk og vennlig. Neste dag ble det arrangert utflukter til Mundal ved Fjærlandsfjorden og til Bøyumsbréen. Det er ikke tvil om at denne turen ga mersmak til flere ombord. Nå hadde både admiral Raeder og kaptein von Fischel opplevd Vestlandet på sitt beste. Jomfruturen gikk videre til både Færøyene og Island, men det var turen til Vestlandet som ble husket. Fram til april 1934 fortsatte Deutschland med øvelser rundt Baltikum. Skipet var Tysklands stolthet og markerte på flere måter begynnelsen til opprustningen av Det Tredje Riket. Se i Kartet