Afrika, Dampskip

Fra KrigsKart.no

Afrika, et tysk skip som opprinnelig kom fra Narvik med jernmalm lå til ankers utpå fjorden ved Ulvik 25. april 1940. Norske soldater fra torpeojageren Stegg hadde bordet skipet og lagt mannskapet i arrest. Tyske styrker rykket innover i landet og ledelsen for de norske styrkene i Hardangeravsnittet, som ønsket å hindre at fienden fikk skipet tilbake, gjorde klar sprengladningene i bunnen av maskinrommet. Soldatene var imidlertid dratt i land da tyske marinefartøyer stod inn fjorden den 25. om morgenen. To mann fikk fatt på en lettbåt og rodde i all hast om bord og skulle tenne luntene. De syntes luntene var for altfor lange, kuttet bort halvparten, tente på og kom seg raskt på land igjen. Hadde de ikke gjort dette, hadde muligens tyskerne som snart entret om bord, greid å forhindre eksplosjonene. Kl 09.00 sank Afrika. Se i Kartet