Altmarkhendelsen, Sokndal

Fra KrigsKart.no

16. februar 1940 ble det tyske tankskipet Altmark bordet av marinesoldater fra den britiske destroyeren HMS Cossack i Nodevigo i Jøssingfjord. Ombord i Altmark var 299 britiske sjøfolk fanget, og alle disse ble befridd under det dramatiske kuppet. Syv tyskere ble drept i aksjonen. Altmark hadde fungert som hjelpefartøy for panserskipet Admiral Graf Spee i Sør-Atlanterhavet. Høsten 1939 var Admiral Graf Spee en konstant trussel mot den britiske handelsflåten. Overlevende sjøfolk fra senkede britiske handelsskip var nå ombord i Altmark på vei til fangenskap i Tyskland. To døgn før hendelsen i Jøssingfjord var Altmark kommet inn i norsk sjøområde nord for Trondheimsfjorden. Fangene ble ikke oppdaget av norske myndigheter, som lot skipet seile sørover i norsk territorialfarvann med los og marine-eskorte. 16. februar ble Altmark identifisert av allierte fly utenfor Jæren, og lenger sør kom skipet i kontakt med britiske marinefartøy som var i området på jakt etter Altmark. Et varselskudd fra den britiske destoyeren HMS Intrepid i tre-tida om ettermiddagen traff land ved Nesvåg. Altmark søkte så ly i Jøssingfjord. Norske marinefartøy ble liggende ved innløpet av Jøssingfjord for å ivareta norsk suverenitet, men britene var fast bestemt på å befri fangene om bord i Altmark. Sent om kvelden stevnet HMS Cossack inn fjorden. En britisk bordingsgruppe entret det tyske skipet og klarte etter en kort skuddveksling å befri fangene. Cossack førte de befridde fangene tilbake til Storbritannia. Hendelsen skapte stor oppmerksomhet og diplomatisk aktivitet, da det var klart at britene ved sin aksjon krenket norsk nøytralitet. Hendelsen i Jøssingfjord fikk betydning for den britiske krigsmoralen, da dette var første gang i denne fasen av krigen at britene klarte å tilføre tyskerne et nederlag. Altmark-affæren var også utslagsgivende for den tyske beslutningen om å invadere Norge. Begrepet ‘‘jøssing’’, som er blitt synonymt med patriotisk nordmann har sin rot i hendelsen i Jøssingfjord. Sokndal kommune reiste i 1958 et minnesmerke over Altmark ved Nodevigo i Jøssingfjord. Senere er det i tillegg satt opp informasjonstavler ved utsiktsplassen i Vottaskaret som beskriver hendelsen. (tekst: Sokndal kommune) Se i Kartet