Ammunisjonsdepot Isdalen, Bergen

Fra KrigsKart.no

Det såkalte Krutthuset, samt en oppsynsmannbolig, ble bygd i 1870 årene nær Garmannslund sørøst ved Isdalsvann. Etter okkupasjonen i 1940 fant tyskerne området i Isdalen interessant for videre utbygging som et sentralt ammunisjondepot for Bergen. Det ble bygd 86 såkalte ammunisjonhytter i området. Se i Kartet