Ammunisjonsgrav, Knatterud

Fra KrigsKart.no

En ammunisjonsgrav som tilhørte Knatterud leir. Gropa er delvis fylt opp med skogsavfall og stein. Våpnene som var plassert nær skogkanten nordvest for nordre Knatterud var felthaubitser. Like ved hver av kanonene ble det sprengt ut groper for beskyttelse av ammunisjon og skyttere. Disse felthaubitsene var ment til nærforsvar av leiren og jernbanekanonene. (kilde: Kulturminnekart.no)

Se i Kartet