Ammunisjonslager, Salangsverket, Salangen

Fra KrigsKart.no

Bygd i armert betong/teglstein til gamle malmlager bergverksdriften Salangsverket/Storhaugen(1907-1912). Se i Kartet