Ammunisjonslager Slettebakken, Bergen

Fra KrigsKart.no

Ammunisjonslagre er trolig norskbygd, for det førkrigs bygde luftvernbatteriet på Slettebakken. I det samme området bygde tyskerne en forlegning kalt Vestrebø. Se i Kartet