Ammunisjonslager og bebyggelse, Håholen

Fra KrigsKart.no

Et stort, og viktig krigsminnemiljø ligger i Håholen på Lura. Her finnes det mye rester i hele skogen av et større ammunisjonslager som ble plasser her av tyskerne. Dette var strategisk plassert midt mellom havnene og flyplassen på Forus. Minst 16 betongfundamenter og utgravinger i terrenget er inne i skogsområdet. Disse kommer fra brakkebygninger som tyskerne bygde her. Stiene er også anlagt av tyskerne. Se i Kartet