Andfjell Fangeleir, Nordland

Fra KrigsKart.no

Antall fanger: 509. Formål: Nordlandsbanen. Operativ: 1942-1945. 13 av fangene greide å rømme til Sverige den 20 august 1942. Flere nordmenn satt også i fangenskap her. Posisjon er usikker. Se i Kartet