Angrepet på Kongsvinger

Fra KrigsKart.no

I løpet av dagene 9.-14. april ble forsvaret bygd opp under ledelse av avsnittssjefen, kaptein Trygve Larsen. Allerede den 14. og 15. april kom tyskernes angrep ved Ulleren og Sander. Ved Melstrøm og Fulu prøvde man å slå tilbake tyskerne. Det ble besluttet om retrett. I retretten ble det gitt ordre om sprenging av brua over Glomma på Kongsvinger. Brua ble sprengt den 16.april kl. 1. Om formiddagen den 16. april foregikk de siste kampene ved Telle, Greaker, og fra de nye befestningene ble tyskerne beskutt av Finlands-frivillige. Tyskerne svarte med ild mot festningen, men granatene gikk over. Tyskerne rykket fram på begge sider av Glomma, og en tysk patrulje kom fram av skogen ved Gjøsegården. Tyskerne rykket inn i byen mellom klokka 13 og 14 den 16. april 1940. Første dagen skal det ha kommet ca. 1400 mann til Kongsvinger. Alle offentlige bygg ble besatt, tyskerne tok også i bruk private leiligheter og rekvirerte skolebyggene. Neste dag dro tyskerne videre og det ble trefninger ved Rustad, like sør for Roverud. Her kjørte en tysk kolonne rett inn i de norske troppene og samtlige tyskere på den første lastebilen skal visstnok ha blitt drept. Sivile ble også involvert i kampene, både frivillig og ufrivillig, og tyskerne satte fyr på noen gårder. (Kilde: Kongsvinger kommune - kulturminneplan)

Se i Kartet