Ankringsplass, Krokfjorden, Finnmark

Fra KrigsKart.no

Ankringsplass for depotskip. To fartøyer byttet på å ligge i fjorden som depostskip for schnellbåter. Tyskerne bygget også et amfiteater som fortsatt eksisterer i skråningen. Se i Kartet