Anlegg, Brenna, Storfjord

Fra KrigsKart.no

Anlegget på Brenna og Hatteng i Kitdalen besto av blant annet soldatbrakker, vanntårn, hestestall, kraftstasjon og sagbruk, i tillegg til en park/rekreasjonsanlegg med fontene. Se i Kartet