Arkivet Fengsel, Vest-Agder

Fra KrigsKart.no

SAK startet sin virksomhet i 1935, da Agder-fylkene ble skilt ut fra embetsdistriktet til Statsarkivet i Oslo. Arkivbygget var nytt og lå på Bellevue like ved Kristiansand sentrum. Ved okkupasjonen i 1940 ble bygningen overtatt av tyskerne, men i begynnelsen kunne lesesalen holdes åpen noenlunde som før. I 1942 ble imidlertid hele bygningen tatt i bruk som hovedkvarter for Gestapo i distriktet. Lokalene ble brukt som transittfengsel, kjent som Arkivet, for fanger fra Sørlandet som skulle videre til fangeleir. Fengselet var beryktet for bruk av hard tortur mot fangene. I denne tiden var arkivsakene dels overført til Oslo, dels plassert i gruvene på Kongsberg. Alt ble tilbakeført til SAK i 1945. Se i Kartet