Arrestasjon av jøder, Bøhmgården

Fra KrigsKart.no

Eiendommen er knyttet til arrestasjonen av jødene i 1942. To forretninger eid av familiene Simann og Rubinstein i årene før, under og etter krigen. (kilde: Drammen kommune kulturminneplan)

Se i Kartet