Arrones Fangeleir, Finnmark

Fra KrigsKart.no

Antall fanger ukjent. Leir for sovjetiske fanger. Formål: Veiarbeider, snørydding, lossing-lasting. Operativ: 1941-1944. Se i Kartet