Artilleriskipet Brummer

Fra KrigsKart.no

Brummer fikk hele baugen sprengt vekk, men fløt fortsatt etter torpedoangrepet og ble derfor tatt i slep med retning mot den norske kysten og en trygg havn. På midten av 1930 tallet ble det bygget to artilleriskip for å trene opp personell til det tyske Kriegsmarine, og Brummer som var en av disse, ble sjøsatt 8. Februar 1936. Selv om Brummer var designet for luftvern trening, var hun også utstyrt for minelegging som var hennes primære oppgave i krigsoperasjoner. Brummer ble også brukt til å teste ut de nye dampturbin systemene som var designet til de nye tyske jagerne. Disse testene viste ingen feil, men dette viste seg å være en fatal feil, og senere fikk de tyske jagerne problemer med systemene.

Brummer ble frem til invasjonen av Polen benyttet som skoleskip ved det tyske "Marineflugabwehr- und Küstenartillerieschule", og hadde flere offisielle besøk i Skandinaviske havner. Ved angrepet på Polen i September 1939, ble Brummer satt i tjeneste med minelegging i Østersjøen. Etter at Polen falt for den raske invasjonen, ble Brummer satt i tjeneste som handelsraider i Østersjøen, hvor hun gjorde tjeneste frem til april 1940.

I begynnelsen av april 1940 var operasjon Weserübung klar, og Brummer skulle delta under invasjonen av Norge. I ni timer holdt Brummer seg flytende og krabbet sakte mot en trygg havn, men rett utenfor Tvistein fyr tippet hun over og forsvant i dypet. Se i Kartet