Aston Villa, Tråler

Fra KrigsKart.no

Aston Villa ble lagt ned i 1937 for selskapet Consolidated Fisheries Ltd som tråler, men ble etter utbruddet av 2. verdenskrig rekvirert av den Britiske marinen i September 1939. Etter at tyskerne invaderte Norge i April 1940, sendte Britene styrker for å hjelpe Norge, men forsøkene på å stoppe tyskernes fremmarsj i Trøndelag gikk dårlig, og 28. April fikk General De Wiart ordre om å evakuere styrkene ved Namsos. Aston Villa gjorde tjeneste som sikring mot ubåter sammen med to andre trålere. Alle tre skipene ble angrepet av tyske fly 1. Mai 1940, og HMS Gaul og HMS St. Goran ble senket, mens Aston Villa klarte å komme seg mot Namsos. Men skadene hun hadde fått under angrepet var for store, og 3. Mai sank Aston Villa ved Kroken utenfor Namsos etter at de britiske styrkene hadde evakuert byen. Vraket av Aston Villa ligger ved Kroken i Namsenfjorden, nordvest på Otterøya. Vraket hviler på en dybde av 10 til 30 meter. Georeferanse er ukorrekt. Se i Kartet