Avmagnetiseringanlegg, Tronheim

Fra KrigsKart.no

Fra Smedstranda og ut i havet anla tyskerne stålplater på sjøbunnen ut til en stasjon med kontrollutstyr, som stod på pæler. De satte høyspent strøm på platene og båter ble ført over disse for å bli avmagnetisert. Se i Kartet