Bakeri, Bergveien, Bergen

Fra KrigsKart.no

Tyskerne hadde et bakeri inne i en tunnel på Kråkenes. Dette var i tilknytning til Kommandoplass Festungsbataljon i Kråkenesveien, og de leverte også brød til kantinen som de hadde opprettet i en privatbolig i et annet hus i Kråkenesveien. Se i Kartet