Bandeklosteret, Trondheim

Fra KrigsKart.no

Bandeklosteret var under krigen navnet på en villaeiendom i Jonsvannsvegen 46. Huset ble rekvirert av tyskerne, og fra september 1943 hadde Rinnan-gruppen ”Sonderabteilung Lola” hovedkvarter her. Banden infiltrerte norske motstandsmiljøer og angav dem til okkupasjonsmakten. Det var Henry Rinnan selv som fant på navnet på hovedkvarteret. Huset var befestet nesten som en bunker, med piggtrådgjerde og faste tyske vakter med automatvåpen og schæferhunder. I huset var det sekretariat og provokatørene kom hit for å motta instrukser. kjelleren var det innredet spesielle fangeceller, og på loftet var det installert en kortbølgesender, som var tenkt å være hovedsentral for et nett av sendere som Rinnan og Gestaposjef Gerhard Flesch arbeidet med å bygge ut i distriktene. Fullføringen av dette ble imidlertid stoppet av kapitulasjonen i 1945. I ”Bandeklosteret” ble det torturert flere hundre mennesker og man regner med at over 80 mennesker ble drept. Rinnan selv var en aktiv torturist. (Kilde: WikiStrinda, Strinda historielag) Se i Kartet