Bardufoss Fangeleir, Målselv

Fra KrigsKart.no

Antall fanger 800. Formål: Veiarbeid, snørydding, vedhogst. Operativ: 1942-1945. Bardufoss fangeleir ved Bardufoss flyplass i Målselv kommune. Krigsfanger og norske politiske fanger ble brukt i arbeid på flyplassen. Fangetallet var på det høyeste omkring 800. Flyplassen ble i 1940 brukt av norske og britiske flyavdelinger. Den tyske okkupasjonsmakten utbedret flyplassen under andre verdenskrig; en stor del av utbyggingsarbeidet ble utført av tvangsutskrevne norske arbeidere, politiske fanger og krigsfanger 1944–45. Se i Kartet