Basis Fangeleir, Sørfold

Fra KrigsKart.no

Antall fanger 310. Formål: Nordlandsbanen. Operativ: 1943-1945. Det skal ha vært 2 leire i området, mulig 1 på hver side av sildhopfjellet. Se i Kartet