Batterie Fagerhaug, Trondheim

Fra KrigsKart.no

Her var det bygget et større batteri med kanoner, lyskastere, bunkere og piggtrådgjerder. Rettsmuseet i Trondheim har beskrivelser og skisser av området. I dag er området preget av boligbygging, men rester kan fortsatt finnes. Se i Kartet