Batteristøttepunkt, Grense Jakobselv

Fra KrigsKart.no

Her var det oppretter kyst-og luftvaktposter med radioforbindelse med Kirkenes. Styrken var på ca. 50 mann. Oppsatt med 2stk 10.5cm kanoner, 2stk 4.7cm panservernkanoner, luftvern og mg/mitr. Stillingen ble bygget av Org Todt. Etter å ha vært i kamp med russiske styrker i 1944, ble anlegget sprengt. Se i Kartet