Belteviga Kystfort

Fra KrigsKart.no

Kanonene ble, som på Østre Randøy, plassert i åpne stillinger med en rekkevidde på 12 000 m. I tillegg var det en fjerde kanon som ble montert i 1943, en 15 cm Krupp SKL/45, som ble brukt som lyskanon. Belteviga var utrustet med hele fem lette luftvernkanoner; tre av typen Madsen i kaliber 2 cm og to i kaliber 3,7 cm. Dette skyldtes nok nærheten til radaranleggene i Okslehavn. Leiren hadde innkvartering for 160 mann, som ved «fortetting» kunne økes til over 200 mann. Kapasiteten i spisesalen var mindre og flere bordsettinger var derfor nødvendig. Ved mobilisering var det behov for ytterligere innkvartering og flere hus var rekvirert for dette. Belteviga ble utbygd med nærforsvarsstillinger, piggtrådhindre og minefelt. Fortet hadde ifølge min kilde 2510 landminer. Fortet besto av 21 brakker. Leiren hadde blant annet sykestue, badebrakke og garasje/artellerihall. Videre var det administrasjonsbrakke, spisebrakke og mannskapsbrakker. Et særpreg ved flere av brakkemurene og trappene var at de var murt i Schwartzwald-stil. Disse er dessverre revet nå men har stått til for noen år siden. Flere av brakkene i Belteviga ble brukt til forlegning, da det på Krossodden kun fantes stridsforlegninger til endel av besetningen. Felleseiet Kjære utmark involverte 10 grunneiere. Tyskerne beslagla ca. 295 mål. Dette ble i 1954 utvidet til ca. 457 mål, som forsvaret betalte for. Selgerne beholdt en del rettigheter, blant annet laksefiske med rett til notfeste på land. Se i Kartet