Bergesnesodden, Kristiansand

Fra KrigsKart.no

Bergesbatteriet bestod av både Krossodden og Bergesneset. Tyskerne overtok batteriet under andre verdenskrig og styrket det, strategisk som det lå ved innseilinga til Kristiansand. Etter krigen blei alt på Bergesneset lagt ned. Se i Kartet