Betongfundament, Engeløy

Fra KrigsKart.no

Betongfundamentene er rester av anlegget som ble benyttet til ilandføring av kanonene til kystfortet like ved. Kanonene ble fraktet på jernbaneskinner herfra. Se i Kartet