Bjønn, Dampskip

Fra KrigsKart.no

Dampskipet Bjønn var et stort lasteskip, bygget i Danzig i 1921. Hun het da Bolivia, og hørte hjemme i Danmark. I 1935 ble hun kjøpt til Norge. I 1940 ble hun en del av hjemmeflåten, og ble senket av britiske fly mens hun var på vei fra Trondheimsfjorden til Danzig med malm. 4 personer omkom. Hun tok fyr, ble evakuert, og drev på grunn ved Kobberaua. Se i Kartet