Bjørnelva Fangeleir, Saltdal

Fra KrigsKart.no

Antall fanger 500. Formål: Nordlandsbanen. Operativ: 1942-1945. På Saltfjellet i Nordland kan du se spor etter et minnesmerke laget av de sovjetiske fangene som satt i Bjørnelva krigsfangeleir under andre verdenskrig. Det var sovjetiske krigsfanger som var internert på Bjørnelva fangeleir under andre verdenskrig. De skulle blant annet bygge Nordlandsbanen. Mange bukket under for de harde forholdene. Det er vanskelig å anslå nøyaktig hvor mange som døde der, men forskning viser at det var omtrent en tredjedel av de om lag 500 fangene. Bjørnelva fangeleir hadde den høyeste dødeligheten av alle de 50 fangeleirene langs Nordlandsbanen. Selv om de overlevende krigsfangene på Bjørnelva var utmattet og svake ved frigjøringen, klarte de å sette opp et minnesmerke over sine falne kamerater før de dro hjem. Det er i seg selv en stor bragd og en flott gest. Man antar at de har brukt materialer fra fangeleiren for å reise monumentet. Gravstøtten fikk ikke stå lenge. Allerede i 1950 ble det bestemt av norske myndigheter at disse skulle fjernes/sprenges. Dette var en opptakt til den såkalte «Operasjon Asfalt». Det var kald krig, og monumentet ble sett på som skjemmende for dem som brukte veien. Man skulle ikke bli minnet på at det var kommunistene som hadde frigjort landsdelen og bygget så mye av den viktige infrastrukturen i Nordland. Riksantikvaren og Nordlandsmuseet leder i dag et prosjekt der en blant annet ønsker å sette opp et minnesmerke over alle krigsfangene som mistet livet i Norge under andre verdenskrig. Det er ennå ikke bestemt hvor dette monumentet skal stå. Se i Kartet