Blyberget bunkere, Trondheim

Fra KrigsKart.no

Falkengruppenkommando ble plassert på Kuhaugen, og her på Blyberget ble en undergruppe etablert. Man finner idag rester etter bunkere og stillinger. Se i Kartet