Bodø Fangeleir, Bodø

Fra KrigsKart.no

Antall fanger 900. Formål: Befestninger, brakkebygg, losse-lastearbeider, veiarbeid. Operativ: 1941-1945. Det var flere fangeleire spredt rundt i området rundt Bodø: -ved Teglverket (200-400 fanger), Sykehuset (175-260 fanger) og Flyplassen (250 fanger), samt Langstranda og Storvollen (se egne punkt i kartet). Gjennom krigens fem år i Bodø bygde tyskerne flere fangeleirer rundt Bodø. På Langstranda ble det bygget datidens største fiskerfordelingsanlegg, med krigsfanger fra Ukraina som tvangsarbeidere, og i Skeiddalen ved Bodin kirke tok tyskerne ut stein, Ved krigens slutt ble det registrert 144 overlevende fanger. I Rønvik ble det meldt om to hendelser der tilsammen ti krigsfanger måtte grave sine egne graver før de ble skutt ned og begravd. En annen kjent fangeleir var den på Rønvikleira, der sovjetiske krigsfanger jobbet ved teglverket. Teglverket var en stor inntektskilde for tyskerne i okkupasjonstida, og det ble produsert mellom 40 og 50 tusen teglsteiner i uka. Se i Kartet