Bodin fangeleir, Nordland

Fra KrigsKart.no

Også kjent som Skeiddalen fangeleir. Sommeren 1941 kom noen polske krigsfanger til Bodø for å bygge opp det som skulle bli fangeleir i Skeiddalen. På noen uker var 12 brakker av kryssfiner bygget og etter ytterligere noen uker kom det 400 russiske fanger som flyttet inn i leiren. Krigsfangene ble satt til å arbeide rundt om i Bodø ved festningsanleggene og ved flyplassen. Fangeleiren i Skeiddalen går for å være en av de værste i distriktet. Rundt 1200 fanger var innom leiren og ved krigsslutt var det ca. 120 fanger igjen som overlevde. Det har blitt funnet menneskerester til helt utpå 60 tallet i området rundt leiren og det er fortsatt personer som ligger begravd på ukjent plass ved leiren. Se i Kartet