Bolna Fangeleir, Rana

Fra KrigsKart.no

Antall fanger 450. Formål: Nordlandsbanen. Operativ: 1942-1945. Denne fangeleiren lå rett sør for Saltfjellet og hadde 450 sovjetiske krigsfanger innenfor piggtrådgjerdene. Her var det 2 overløpere som ble hardt straffet etter frigjøringen 8. Mai 194.: De ble drept og kastet ned i latrinen (toalett, utedo), deretter fortsatte de frigitte fangene å gjøre sitt fornødne på likene. Historien forteller videre at disse to likene ble aldri gravet opp og ligger fortsatt der. Overløperne tok tjeneste hos tyskerne og sviktet sine kamerater. Disse overløperne var ofte angivere mot sine egne, men mottok en hard straff da anledningen bød seg etter frigjøringen tidlig mai 1945. Se i Kartet