Bombekasterstilling, Tromsø

Fra KrigsKart.no

Stilling for tysk middelstung bombekaster 81 mm. Stillingen er en typisk taktisk støttevåpenstilling i et tysk infanteri støttepunkt, plassert i flanken for forberedte stillinger for gevær-skytterrekker. Se i Kartet