Bombingen av Simavika, Tromsø

Fra KrigsKart.no

Den 18. April 1940 kom tre tyske bombefly inn over Tromsø. Et av flyene bombet hangarskipet "Furious" i Tromsøysundet, det ble ikke forårsaken alvorlige skader. Det andre flyet skulle bombe Tromsø kringkasting på Langnes, og de fløy flere ganger over Sandnessundet uten at de oppdaget den kamuflerte bygningen. Det tredje flyet slapp åtte bomber mot Simavika kraftstasjon. Den siste bomben traff maskinbygningen og satte stasjonen ute av drift til slutten av juni. Fordi det var mulig å koble strømforsyningen til Tromsø over kraftstasjonen i Skarsfjord, var bygget uten strøm i bare 5 timer. Se i Kartet