Botn Fangeleir, Saltdal

Fra KrigsKart.no

Antall fanger 466. Operativ: 1942-1945. I Botn ble fangene satt til veiarbeid, de skulle være blant de mange som skulle bygge den delen av riksvei 50 (senere E 6) kjent som Blodveien. Under stadig mishandling fra de norske vaktene ble de drevet frem. En veiarbeider har satt ord på det. "Mishandlingen bestod i slag, spenn, steinkasting, slag med geværkolben og stikk med bajonett". En annen kunne berette: "Den behandlingen som de norske vaktene gav fangene i Botnleiren var av den art at om jeg ikke hadde sett det selv, hadde jeg ikke trodd at slike ting kunne foregå. At nordmenn kunne behandle vergeløse fanger på den måten, hadde jeg ikke trodd var mulig". Se i Kartet