Bråstadskogen, Arendal

Fra KrigsKart.no

Flyet, som var et fire motors bombefly som var ombygd for transportoppdrag, tok av fra RAFs flybase i Shepherds Grove i Suffolk i England kvelden 30. mars. Det var på sitt 16 tokt, lastet med våpen, utstyr og store mengder sprengstoff. Det hadde fått fjernet mye av bevæpningen grunnet at man ønsket å ha med mest mulig last. Dette gjorde at det var et lett bytte for tyske nattjegere (Junkers Ju 88) da det kom inn over kysten ved Tvedestrand. Flyet var kun bevæpnet med haleskyts med fire Browning M1917 maskingevær i kaliber .30-06 Springfield, mens Ju 88-ene var bevæpnet med en MG FF 20mm maskinkanon og to MG 17 maskingevær, en modell (Ju 88G) hadde to MG 151 15mm maskinkanoner istedenfor den ene MG FF. Målet for LJ 888 var droppsone 318 ved Damtjern, omtrent 35 km vest/sørvest for Larvik. Mottaker var Milorg distrikt 17. Etter å ha blitt angrepet av de tyske flyene dreide flyet kursen over Austre Moland, og ved Longum ble det skutt i brann. Det styrtet inn Bråstadskogen på Bråstad i Øyestad kommune (idag Arendal), og de seks ombord omkom. Lokalbefolkningen ville at de omkomne skulle få en ordentlig begravelse, og søkte myndighetene om tillatelse. Tillatelse ble gitt, og pastor Rikstad sto for seremonien 7. april, da de ble begravet på Bråstad. De omkomne ble senere gravd opp og flyttet til Arendal kirkegård, hvor det er idag tre støtter med to navn på hver. Ved gravene hvor også det ligger flere RAF-personell står en minnestein. Se i Kartet