Brøytestasjon, Baddereidet

Fra KrigsKart.no

Grunnmuren etter brøytestasjonen som tyskerne benyttet under vintervedlikeholdet av veien. Se i Kartet