Brakker, Knaben

Fra KrigsKart.no

Krigsminnelokalitet med flere grunnmurer etter brakker og et stort antall skyttergraver. Se i Kartet