Brakker, Osa

Fra KrigsKart.no

I forbindelse med utbygging av anleggene på Osa satte tyskerne opp hele 35 brakker i området. Brakkene var omtrentlig 8x30 meter og fundamentert på grunnmurer i betong. I hovedsak ble de benyttet til forlegning for arbeidere, men det var også verksted og mindre sykehus. Posisjon er usikker. Se i Kartet