Brennelv Fangeleir, Porsanger

Fra KrigsKart.no

Antall fanger 300. Formål: Befestningsarbeider, vedlikehold flyplass. Operativ: 1942-1944. Posisjon er usikker. Se i Kartet