Bro, Pasvikelv, Finnmark

Fra KrigsKart.no

Tyskerne bygget bro over over Pasvikelven, men den ble kort tid etter tatt av isgangen, De gjorde nytt forsøk og denne gangen bygget de den høyere. Den nye broen stod til den ble sprengt høsten 1944. Se i Kartet